NHA KHOA HOÀNG YẾN – NHA KHOA QUẬN 1 - NHA KHOA ĐƯỜNG NGUYỄN TRẢI

NHA KHOA HOÀNG YẾN – NHA KHOA QUẬN 1 - NHA KHOA ĐƯỜNG NGUYỄN TRẢI

NHA KHOA HOÀNG YẾN – NHA KHOA QUẬN 1 - NHA KHOA ĐƯỜNG NGUYỄN TRẢI

PHỤC HÌNH IMPLANT

PHỤC HÌNH IMPLANT

Hãng Implant  
Implant Abutment Răng sứ

 

Titan

Răng sứ CAD/CAM Tổng cộng

 

Răng sứ Titan

straumann
Thụy Sỹ
850 USD 300 USD 100 USD 200 USD 1,250 USD
straumann
Thụy Sỹ – SL Active
1,000 USD 300 USD 100 USD 200 USD 1,400 USD
TEKKA – KONTACT
Pháp
750 USD 300 USD; 150 USD 200 USD 1,200 USD
neobiotech
Hàn Quốc
500 USD 200 USD  100 USD 200 USD 800 USD
 dentis 500 USD 200 USD  100 USD 200 USD 800 USD
GHÉP NƯỚU, GHÉP XƯƠNG, NÂNG XOANG
Ghép nướu 100 USD/răng
Ghép Alloderm 250 USD/miếng
Ghép xương nhân tạo và màng 200 USD/răng
Ghép xương khối 600 USD/răng
Nâng xoang kín 200 USD/răng
Nâng xoang hở (1R) 500 USD/răng
Abutment sứ (cộng thêm) 100 USD/răng
Phục hình trên implant (đặt Implant ở nơi khác), cộng thêm 150 USD/răng
Tháo implant 100 USD/răng
Facebook